Kreativ dag

Varje dag i december har eleverna fått lära sig ett nytt engelskt ord som handlar om jul, snö och vinter. Ordet har presenterats genom en kort film, sång eller instruktionsvideo. De har blivit så duktiga på orden! De har lärt sig star, angel, present, bells, candy, reindeer osv.

Årskurs 3 har under höstterminen arbetat och tränat in en teater och vi var idag inbjudna för att se genrepet. Fantastiskt duktiga var eleverna i tvåan för att inte tala om våran klass som samt så fint och tittade fast teatern höll på i ca 45-50 min. 

Efter teatern och en rast hade vi bildlektion. Alla fick i uppgift att skapa valfri stjärna som vi ska ha på torsdag på skolans storsamling. Förskoleklassen ska då uppträda inför skolan och sjunga Blinka lilla stjärna på svenska och engelska.

Här ser ni allt material vi hade dukat upp med idag inför bildlektionen.

Kreativiteten var stor efter stjärntillverkningen för då fick de skapa valfritt av materialet. Vi kommer att erbjuda eleverna att fortsätta även imorgon!

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, står det i läroplanens övergripande mål och riktlinjer. 

Dagens uppdrag bestod av att använda sig av de magiska orden Hej, Tack och Förlåt!

https://youtu.be/ANy2RQF3YUM


Prenumerera på nya blogginlägg

https://youtu.be/e3zhcp4T4to

Att göra något vänligt för någon annan var dagens uppdrag. När eleverna vid dagens slut skulle berätta vad de gjort var det några som glömt bort uppdraget under dagen och som fick göra det under eftermiddagen, hemma eller på fritids. Några barn kunde själva berätta om snälla saker de gjort, hjälpt någon som halkat, tröstat någon som var ledsen, hjälpt någon med ”från prick till prick uppgiften”, hjälpt oss fröknar att städa osv. Vissa hade svårt att se om de själva gjort något vänligt under dagen men fick då hjälp av sina klasskamrater att se och förstå vad de gjort för vänligt!

I läroplanen under Skolans värdegrund och uppdrag står det att läsa:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Elevernas eget inlägg

En grupp har spelat dubbelspelet. (Detta spel är tillverkat av Camilla Berg och det har vi hittat på http://www.lektion.se

Det lyder under CC by-NC-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/

Vi ställde en hypotes, en gissning kring vad vi trodde skulle hända när vi la is i vatten. Vi upptäckte att isen flöt och smälte ihop med det andra vattnet.

Vi får inte inte slänga flaskor havet för djur kan äta och fastna och  kvävs och dör. Vi såg en konstnär som gjort en fisk av skräp från havet och stranden. Vi såg en säl som fastnat i skräp.

Texten kom eleverna själva fram till.


Prenumerera på nya blogginlägg

Lunch måndag och uppdrag

Jag har ätit kyklingsopa och morter  och pitsasalad. Skrivet av Jolene.

Spagetisopa och bröd, skrivet av Anton

 

Till soppan fanns det även bröd samt äpple eller mandarin.

Idag har de även haft fri lek och så har vi arbetat med begreppen fler och färre samt introducerat begreppet dubbelt. Vi har då lärt oss en ramsa kring dubbelt.

Dagens uppdrag var att tänka efter vad man var glad och tacksam över.  https://youtu.be/BNiavvtjPps


Prenumerera på nya blogginlägg

Flotta fredag

Idag fick eleverna praktisera det som en av lektionerna igår handlade om, det vill säga bordsskick.

I matsalen  var det dukat med långbord och några av årskurs 1 eleverna hade varit med och dukat och vikt servetterna. 

Lärlagets elever fick sätta sig varannan årskurs 1 elev och varannan förskoleklass. Flera elever sa direkt:

– Servetten lägger man i knät!

Under måltiden var det en elev från år 1 och en förskoleklasselev som höll tal. De reste sig och tackade Lillemor och Eva-Lena för maten. Initiativet var deras eget och vi var ett flertal vuxna som fick en tår i ögat av deras initiativ!

Detta fotografi har Emilia tagit.t

hika pasta sås påtatis ha ätit, skrivet av Emilia.

Fotografiet taget av Isabella.

Putais bjnonssås köt mort pasta pitsasalad, skrivet av Isabella.

Trevlig helg!


Prenumerera på nya blogginlägg

Temadag Nobel

Idag har vi haft temadag Nobel tillsammans med årskurs 1. De har varit på 5 stationer där vi arbetat med ämnena teknik, NO och hemkunskap.

På en station lästes delar ur boken Kråkes vett och etikett av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm. De dukade ett bord och pratade om bordsskick.

Eleverna har tagit del av fakta kring Alfred Nobel och Nobelpriset. De har varit uppfinnare. Här är tre exempel på uppfinningar. Resten hänger i klassrummet, kom gärna in och titta. 

Detta arbetsblad hittades på en facebooksida för lärare och bladet är skapat av Therese Silvan och hon har godkänt att vi publicerat detta.

På en station arbetade de med teknik och fick i uppdrag att bygga torn.

Imorgon kommer de att få praktisera sina kunskaper kring bordsskick när vi äter lunch vid långbord.

Ha det gott! Ewa, Erika och Helena


Prenumerera på nya blogginlägg