Barnboksveckan

Denna vecka har vi haft fullt upp med barnboksveckan. Vi har haft ett samarbete med årskurs 1 där eleverna i blandade grupper, förskoleklass – årskurs 1, varje dag har fått lyssna på en text. Det har varit texter kring författare, dikter, faktalitteratur samt kring hur man kan tänka när man hör en skönlitterär text. Förutom detta har förskoleklassen påbörjat en ny kapitelbok som heter Lokas monsterglasögon. Idag har vi också besökt skolbiblioteket för första gången. Bibliotekarie Mattias visade och berättade kring hur man sköter böcker, var de olika sorters böckerna finns samt kring återlämning. Vi lånade en stor hög med böcker att ha i klassrummet! Veckan inleddes som vanligt med en bokstavspresentation och denna vecka kom Ängla som älskade böcker. Hon letade efter äventyr och för att orka åt hon ägg, ärtor och äpplen.

I tisdags arbetade vi vidare kring bokstaven Ä och äpplen. Vi pratade om äpplets livscykel samt tillverkade äppelskrutt. Idag har vi haft visningsdag. I läroplanen står det att : Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna fick en och en ställa sig upp framför de andra och visa och berätta om det medtagna. Efteråt fick de en lång applåd av sina klasskamrater. Imponerande att de 30 eleverna satt och väntade på sin tur och lyssnade och ställde intresserade frågor. Vi tog sedan kort på dem med saken och kortet fick de klistra in i Boken om mig själv. Under kortet fick de skriva något om saken, namnet, vad det var eller något liknande. 

Imorgon fortsätter vi att arbeta kring texter samt har idrott. Efter lunch är det lite fredagskul med film Livet i bokstavslandet samt Livet i mattelandet.

Ha det gott! Erika, Ewa och Helena


Prenumerera på nya blogginlägg

Tärningsspel och minneslek

Idag har alla elever gjort varsin clown i ett tärningsspel. Alla fick i uppgift att på ett vitt papper rita ett huvud. En efter en har de sedan rullat en tärning för att sedan läsa vilken del de fick rita ut på clownen.

Trots att alla fick samma uppgift så ser clownerna helt olika ut. Fantastiskt vilken kreativitet och skapar glädje.

De delar vi arbetat med i läroplanen är

  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

På den fria leken har eleverna ritat, gjort pärlplattor, spelat spel, byggt med Kapla stavar osv. Alla elever har även suttit en kort stund vid datorn och arbetat med programmet Minneslek.


Prenumerera på nya blogginlägg

Tema kring FN och Barnkonventionen

Maya, Joline, Ellen och Julia ville att vi skulle lägga upp denna bild på deras bygge.

Idag har arbetslag F/1 haft temadag kring FN och Barnkonventionen. De har fått gå runt på olika stationer där de har skapat och samtalat om FN och de olika artiklarna i Barnkonventionen.  Ovanstående skapelse finns nu uppsatt för allmän beskådan i matsalen.


Prenumerera på nya blogginlägg