Om vår blogg

I vår förskoleklass som har denna blogg är det 31 elever och de går på Grillbyskolan strax utanför Enköping, i Uppland. I klassen arbetar Erika Tengström, Ewa Brisegård och Helena Kortelainen. På fritids arbetar Julia Eriksson, Jessica Gustavsson, Ewa Brisegård samt viss tid finns även Erika Tengström, Elina Hirvonen, Annica Sjöcrona och Helena Kortelainen där.

Syftet med vår blogg är att ge elevernas vårdnadshavare, släkt och vänner en inblick i skolans värld och en del av det eleverna gör och upplever. Vårt mål med bloggen är också att få eleverna delaktiga kring innehåll och utformningen av det. Enligt läroplanen Lgr 11 för förskoleklassen och fritidshemmet står det i syftet att

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Genom att få vara med och påverka och skapa hoppas vi att elevernas läs- och skrivinlärning samt lusten att lära ökar och bibehålls då de ser resultatet samt får återkoppling från omvärlden. I det centrala innehållet för verksamheterna står det även att eleverna ska få arbeta med

digitala verktyg och medier för kommunikation samt säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Genom denna blogg deltar vi i tävlingen Webbstjärnan.

Då eleverna går i förskoleklass och precis  håller på att lära sig att läsa och skriva så är  det oftast vi pedagoger  som skriver inläggen. Vi har en lista i klassrummet där vi i tur och ordning tillfrågar eleverna om de vill ta kort och eventuellt skriva något på bloggen.

Ofta får vi förslag på vad  vi ska  fotografera  och saker eleverna vill att vi ska skriva och berätta om. Ibland får eleverna göra  en gemensam text som  vi pedagoger skriver ned och publicerar. På vår morgonsamling brukar vi ta upp  bloggen på storbildskärmen  och titta igenom och se och läsa de kommentarer vi har fått på våra inlägg.

Vi kommer inte att visa några fotografier på eleverna utan kommer att fokusera på elevernas arbeten. Innan någon elevs arbeten publiceras kommer de att tillfrågas med rätt att neka. Alla fotografier på bloggen har eleverna eller personalen tagit, om inget annat uppges. När vi tagit bilder på andras material har vi undersökt vilken upphovsrätt det går under och angett det vid fotografiet. Ibland har vi tagit kontakt med upphovsmannen/kvinnan för att på det sättet få ett tillstånd för publicering.  Fotografier och material på bloggen är licensierat under CC by NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/se/

Länka gärna till vår blogg om du hittar något intressant här och lämna gärna en kommentar! Välkomna att följa oss!

Genom att ta kort, gemensamt och enskilt, skriva inlägg samt publicera dessa har vi lärt oss och tränat på flera saker. Eleverna nämner att de

 • lärt sig vad en blogg är
 • lärt sig att man skriver på en blogg
 • lärt sig att man kan få kommentarer från de som läser bloggen
 • lärt sig skriva
 • lärt sig ta kort till bloggen
 • lärt sig gå in på bloggen hemma
 • att man kan vara med i en tävling med sin blogg

Pedagogerna nämner att de

 • lärt sig att gå in på bloggen
 • lärt sig lite om hur WordPress fungerar
 • lärt sig lite om upphovsrätten och licenserna.
 • lärt sig hur man bloggar och gör inlägg samt godkänner kommentarer

Vi tycker att vi ska vinna för att visa eleverna att fast de är unga så kan de mycket och lär sig hela tiden genom att arbeta med bloggen. Vi tror att en vinst skulle uppmuntra och motivera eleverna att fortsätta blogga antingen i skolan eller privat och då måste de utveckla sitt läs- och skrivkunnande ytterligare.